Tlumočení

Jsme schopni hladce a kvalitně pokrýt Vaše komunikační potřeby. Každý náš tlumočník japonštiny je profesionál s dlouholetými zkušenostmi a vůči klientovi má závazek mlčenlivosti. Tlumočíme sami nebo si tlumočníky, se kterými spolupracujeme, velmi pečlivě vybíráme.

Zaměřujeme se především na následující jazykové kombinace

Japonština
Čeština
Japonština
Angličtina
Angličtina
Čeština

Nabízené typy tlumočení

  • Kabinové (simultánní)
  • Konsekutivní
  • Soudní
people-festival

Doprovodné služby k tlumočení

Rádi pro Vás zajistíme:

  • Expresní zajištění tlumočníka
  • Doprava tlumočníka po celé ČR
  • Standardně poskytujeme tlumočení jednání na nejvyšší úrovni, externích i vnitrofiremních auditů, auditů pro kontrolní orgány české i zahraniční, tlumočení obchodních konferencí, vnitrofiremních vzdělávacích projektů, obchodních či technických jednání, prezentací a přednášek, seminářů, kulturních a vzdělávacích akcí, tlumočení po telefonu či videokonferencí, jakož i tlumočnický doprovod na různá soukromá jednání, návštěvy u lékaře, apod.
  • Technické zajištění prezentací, ozvučení, kabinek na tlumočení, sluchátek pro více kanálů a další